Hotline :0394041.222

Subaru Việt Nam công bố chính sách bảo hành mới

Subaru Việt Nam công bố chính sách bảo hành mới

, 01/04/2021, 13:57 GMT+7
TĂNG THỜI GIAN BẢO HÀNH TỪ 3 NĂM LÊN 5 NĂM Thành phố Hồ Chí Mính, ngày 01/03/2014 – Công ty TNHH Hình Tượng Ô tô Việt Nam (Motor Image Việt Nam) nhà phân ...